HOME > INTERVIEW > SENERA CHILD AND ELDERLY CARE SCHOOL โรงเรียนสอนการบริบาลคุณภาพตอบรับเทรนด์สังคมผู้สูงอายุ

SENERA CHILD AND ELDERLY CARE SCHOOL โรงเรียนสอนการบริบาลคุณภาพตอบรับเทรนด์สังคมผู้สูงอายุ


INTERVIEW

SENERA CHILD AND ELDERLY CARE SCHOOL โรงเรียนสอนการบริบาลคุณภาพตอบรับเทรนด์สังคมผู้สูงอายุ

คุณชินาธิป นุโรจน์ ผู้จัดการโรงเรียนการบริบาลซีเนร่า (คนที่สามนับจากทางขวา)
คุณวรรณ วิเชียรกร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนการบริบาลซีเนร่า (คนที่สองนับจากทางซ้าย)

เกี่ยวกับโรงเรียนการบริบาลซีเนร่า

 • ประวัติความเป็นมา แนวคิดและภาพรวมของบริษัทและโรงเรียน

  เนื่องด้วยทีมบริหารของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED) มีความตั้งใจในการทำธุรกิจ “สถานดูแลผู้สูงอายุ” และ “โรงเรียนสอนนักการบริบาล” เพื่อตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ทางเอเอส แอสเซ็ท จึงได้เปิดบริษัท “Senera Senior Wellness” เพื่อดำเนินการบริหารจัดการ 2 ธุรกิจดังกล่าวร่วมกัน โดยแบ่งเป็นธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะตั้งอยู่ในบริเวณ “JAS Green Village Kubon”  และอีกธุรกิจคือโรงเรียนสอนการบริบาล “Senera” ซึ่งทางโรงเรียนมีหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนที่ทำงานประจำ และภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์) ซึ่งการเรียนสามารถออกแบบได้ตามข้อจำกัดและความต้องการของนักเรียนแต่ละคน โดยมีความมุ่งหวังเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทั้งทางวิชาการการบริบาล และทางด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ทางสถาบันจะมีพันธมิตรที่เป็นโรงเรียนสอนภาษาต่างชาติเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ต้องการไปทำงานที่ต่างประเทศหลังจบหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ และประเทศออสเตรเลีย 
 • พันธกิจของโครงการ SENERA SENIOR WELLNESS

  ทางบริษัทมุ่งหวังในการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เนื่องในปัจจุบันในสังคมมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเราต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรที่จะสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านการดูแลรักษาและการรักษาแบบฟื้นฟูไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งยังสามารถดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่ท่านจากไป โดยทางโรงเรียนมีหลักสูตร “Palliative care” เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลผู้สูงอายุก่อนที่จะจากไปอย่างมีความเหมาะสมและมีความสุขที่สุด
บรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียน
 • ความท้าทายและโอกาสต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจ Healthcare หรือกลุ่มธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย

  ในปัจจุบันถือว่ามีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยทางบริษัทมีจุดแข็งที่มี “สถานดูแลผู้สูงอายุ Senera Senior Wellness” ขนาดใหญ่ที่บริเวณ “JAS Green Village Kubon” โดยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและยังมี Community mall ที่สามารถรองรับได้ทั้งลูกค้าผู้สูงอายุและครอบครัวให้สามารถใช้เวลาร่วมกันได้ ถือว่าเป็น One stop service ทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกเสมือนอยู่บ้าน ท่ามกลางธรรมชาติ
 • อุปสรรคต่างๆ ในการบริหารและดำเนินกิจการภายในบริษัท

  เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทคู่แข่งจำนวนมากอยู่ในธุรกิจนี้ โดยทางบริษัทฯ ได้มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำ เพื่อให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของทางบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือและความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งสภาพจิตใจของครอบครัวอย่างครบวงจร
บรรยากาศของห้องเรียนภายในโรงเรียน

หลักสูตรการเรียนรการสอนและบริการที่เกี่ยวข้อง

 • ลักษณะของหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน

  เนื่องจากทางโรงเรียนมีความมุ่งหวังในการพัฒนานักบริบาลอย่างครบวงจร โดย “มีหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ” ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเรียน 840 ชั่วโมง (6 เดือน) และ “หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ” ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียนที่สั้นกว่าที่ 420 ชั่วโมง(3 เดือน) ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดได้รับการรับรองจากทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณะสุข ทำให้เราสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งเรายังเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่มีหลักสูตรระยะสั้นที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาเรียนตามต้องการได้ หลักสูตรจึงเหมาะสมทั้งสำหรับคนที่มีงานประจำและคนที่อยากเปลี่ยนสายงานมาเป็นนักบริบาลที่สามารถตอบสนองตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเข้ามาสมัครเรียน

  บุคคลที่ต้องการทำงานในสายอาชีพการบริบาลทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดช่วงอายุและเชื้อชาติ สามารถลงทะเบียนหลักสูตรเพื่อเรียนและเพื่อได้รับใบประกอบวิชาชีพการบริบาลได้
นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบัน
 • จุดแข็งของหลักสูตรของโรงเรียน

  เนื่องจากหลักสูตรของทางโรงเรียนได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณะสุขและกระทรวงศึกษาธิการ และมีสถานดูแลผู้สูงอายุในเครือที่สามารถส่งนักเรียนไปฝึกภาคปฏิบัติได้ อีกทั้งหลักสูตรยังมียืดหยุ่นเรื่องระยะเวลาการเรียน ซึ่งทั้งหมดก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของทางโรงเรียนของเรา
 • จุดเด่นของ “โครงการสถานดูแลผู้สูงอายุ Serena Senior Wellness” ซึ่งเป็นอีก 1ธุรกิจที่ Serena Senior Wellness บริหารจัดการ

  ศูนย์ดูแลสามารถรองรับได้ทั้งผู้สูงอายุทั้งแบบ “Active” และ “Nonactive” โดยจะดูแลในรูปแบบ Nursing Home ทั้งรายเดือนและรายวัน โดยทางศูนย์มีเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง กิจกรรมภายในศูนย์ จะประกอบด้วยกิจกรรมฟื้นฟูร่างกายและกิจกรรมสันทนาการในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดสังคมที่อยู่ภายในร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ซึ่งการออกแบบห้องพักของผู้สูงอายุนั้นจะเน้นการออกแบบให้สามารถรองรับผู้สูงอายุที่มีความแตกต่างกันหลากหลายรูปแบบได้ และยังคำนึงถึงสภาพของห้องพักที่ต้องการให้ผู้อยู่อาศัยมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ซึ่งจะเป็นในลักษณะของห้องพักแบบCondominium ไม่ใช่ลักษณะหัองแบบ ห้องพักคนไข้ โดยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนนึงจะมาจาก โรงเรียนการบริบาลเซเรน่า ซึ่งมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพและสามารถที่เต็มเปี่ยม
ห้องพักสถานดูแลผู้สูงอายุ Serena Senior Wellness
 • ประสบการณ์การสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปทำงานที่ต่างประเทศ

  นักเรียนที่ต้องการไปทำงานที่ต่างประเทศ ส่วนมากแล้วนักเรียนจะติดต่อและหาวิธีการไปทำงานด้วยตัวเองมากกว่า ซึ่งมีนักเรียนบางส่วนที่หลักจากจบหลักสูตรได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศโอมาน ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น สำหรับกรณีของนักเรียนที่ต้องการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น นั้นนอกจากนักเรียนจะต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพการบริบาลจากโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณะสุขและกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังต้องมีผลรับรองการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4ขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 28 ปี

ความมุ่งหวังเชิงธุรกิจ

 • แนวทางในการขยายเครือข่ายพันธมิตรเพื่อช่วยเหลือการจัดหางานสำหรับนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอน

  เนื่องจากทางโรงเรียนต้องการให้นักเรียนในหลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความต้องการให้นักเรียนที่ผ่านหลักสูตร มีทางเลือกในอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงอยากขยายความร่วมมือกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งนักเรียนไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมายและมีความปลอดภัยกับตัวนักเรียน
 • ลักษณะของพันธมิตรทางธุรกิจที่ท่านมองหา

  ทางบริษัทฯ อยากได้พันธมิตรที่เป็นหน่วยงานที่กำลังมองหานักบริบาลคุณภาพเพื่อจัดหาที่ทำงานสำหรับนักบริบาลที่มีความเหมาะสม หรือพันธมิตรที่เป็นโรงเรียนภาษาต่างประเทศที่จะมาสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภาษาให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนมีความพร้อมทางด้านภาษา
 • ความคาดหวังจากพันธมิตรจากต่างชาติ

  เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมากที่ต้องการไปทำงานที่ต่างประเทศ แต่บางครั้งนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการรับรองในประเทศไทยอาจจะพบอุปสรรคที่คุณสมบัติยังไม่ตรงตามข้อกำหนดของประเทศที่ต้องการไปทำงาน เช่นข้อกำหนดด้านอายุของนักบริบาล จึงอยากได้พันธมิตรต่างชาติที่จะเข้ามาดูแลเรื่องข้อกำหนดของแรงงานข้ามชาติ และผลักดันให้นักบริบาลที่ได้รับใบวุฒิบัตรจากทางโรงเรียนสามารถเดินทางเข้าไปทำงานที่ประเทศนั้นๆ ได้
 • ข้อดีสำหรับพันธมิตรที่จะได้จากการมาร่วมทำธุรกิจกับโรงเรียน

  ทางโรงเรียนมีความมั่นใจในคุณภาพนักบริบาลที่จบหลักสูตรขอทางโรงเรียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และเราเชื่อว่าแรงงานคุณภาพที่จบหลักสูตรของเรานั้น มีความสามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่ระยะแรกจนถึงระยะสุดท้ายในชีวิต ให้มีคุณภาพทั้งทางด้านกายและใจ รวมถึงนักบริบาลของเรายังสามารถทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูง
 • แผนการขยายธุรกิจในอนาคต

  ทางบริษัทกำลังวางแผนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริบาลอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนานักเรียนและหลักสูตรให้มีคุณภาพสูงและมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป และเรายังมีโครงการขยายศูนย์ดูแลไปยัง Community mall ต่างๆ ที่อยู่ในเครือข่ายการบริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพ
 • สิ่งที่อยากฝากถึงผู้อ่านชาวญี่ปุ่นและกลุ่มบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น

  สำหรับโรงเรียนการบริบาลของเราถือว่ามีหลักสูตรและการเรียนรการสอนที่ครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนั้นเราจึงมีความมั่นใจว่านักบริบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของเราจะเป็นนักบริบาลที่มีคุณภาพสูงอย่างแน่นอน

ข้อมูลบริษัทและโรงเรียน

โรงเรียน : Senera Child and Elderly Care School
บริหารโดย : SENERA SENIOR WELLNESS CO., LTD.
สถานที่ตั้ง : ห้องที่ A221 เลขที่ 87 เดอะแจส สาขารามอินทรา ถนน ลาดปลาเค้า แขวง อนุสาวรีย์เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel : +66-65-252-5494
Email : senera_school@jasasset.co.th
URL : https://www.seneraschool.comเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดย เปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า