HOME > INTERVIEW > SCC Tech บริษัทอุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของคนรุ่นใหม่

SCC Tech บริษัทอุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของคนรุ่นใหม่


INTERVIEW

SCC Tech บริษัทอุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของคนรุ่นใหม่

เกี่ยวกับบริษัท เอส ซี ซี เทค จำกัด

       บริษัท เอส ซี ซี เทค จำกัดก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2004 ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานจำนวนประมาณ 100 คน โดยบริษัทได้เริ่มธุรกิจจากการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิค และชิ้นส่วนเครื่องจักร ต่อมา ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจ จึงได้ริเริ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นของบริษัทเอง คือการผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ โดยได้สร้างเป็นแบรนด์ของบริษัทเอง และได้รับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ต่างๆอีกด้วย โดยขายทั้งในประเทศและขยายตลาดไปยังต่างประเทศ

เนื้อหางาน และผลิตภัณฑ์หลักของ อส ซี ซี เทค

       ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่รับจ้างผลิตชิ้นส่วนป้อนให้กับกลุ่มยานยนต์ และในส่วนที่สองคือ ผลิตชุดเฟืองโซ่ ผ้าเบรค ของรถจักรยานยนต์ จำหน่ายในตลาดทดแทน (After Market) โดยขายในประเทศและส่งออกไปหลายประเทศ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า กัมพูชา ปากีสถาน

จุดแข็งของ อส ซี ซี เทค

       จุดแข็งของบริษัทคือ บริษัทมีความชำนาญการในการผลิต ควบคุมคุณภาพได้เที่ยงตรง สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะจำนวนเยอะ จำนวนน้อย สามารถ design R&D ต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

นโยบายที่ อส ซี ซี เทค ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจการ

       บริษัทมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มีการอบรมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคอย่างไรบ้าง

       บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อที่บุคลากรจะได้นำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาการทำงานให้กับองค์กร เบื้องต้นจะมีการจัดอบรมความรู้พื้นฐานของแต่ละแผนกโดยเป็นการจัดอบรมภายในองค์กรเอง และมีการฝึกสอนจากหน้างานจริง (OJT) และหากแผนกไหนที่ต้องการให้มีการพัฒนาขั้นสูง ก็จะมีการส่งพนักงานไปอบรมเพิ่มเติมจากองค์กรภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มเติม

อุปสรรคต่างๆ ในการบริหารและดำเนินกิจการ

       นโยบายของทางภาครัฐที่มีการตั้งกำแพงภาษีนำเข้าของวัตถุดิบ ทำให้ต้นทุนการผลิตที่ผลิตในประเทศมีต้นทุนที่สูง เมื่อเทียบกับการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูป ไม่เกิดการส่งเสริมให้ผลิตภายในประเทศ และทำให้ผู้ผลิตได้รับผลกระทบอย่างมาก

นอกจากประเทศไทยแล้ว มีสำนักงานที่ต่างประเทศหรือไม่ และมีแผนที่จะเปิดกิจการที่ต่างประเทศในอนาคตหรือไม่

       ปัจจุบันยังไม่มีสำนักงานที่ต่างประเทศ แต่ถ้าหากมีโอกาสก็อยากจะลงทุนขายไปยังต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันทางบริษัทก็มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศอยู่แล้ว หากได้ไปผลิตที่ประเทศนั้นๆเลย ก็จะทำให้ลดต้นทุนในการผลิตได้และมีโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น

เอส ซี ซี เทค มีความสนใจทำธุรกิจร่วมกับบริษัทญี่ปุ่นหรือไม่

       ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ 70% จะเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว แต่ก็มีความสนใจหากมีโอกาสร่วมธุรกิจ Joint venture กับบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งจะสามารถแลกเปลี่ยนเทคโนโยลี know how ต่างๆ และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างก้าวกระโดด สำหรับประเภทธุรกิจนั้นไม่ได้เจาะจงเป็นพิเศษ แต่มีความสนใจในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ “New S-Curve” ที่รัฐบาลสนับสนุน ณ ปัจจุบัน

*กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ “New S-Curve” มีดังนี้

1. Robotics Industry
2. Aviation and Logistics Industry
3. Biofuel and Biochemical Industry
4. Digital Industry
5. Comprehensive Healthcare Industry

เกี่ยวกับข้อดีแล้วความท้าทายของการทำธุรกิจร่วมกันกับบริษัทญี่ปุ่น

       การได้ร่วมธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่นมีข้อดีหลายอย่าง เช่นการทำงานที่มีแบบแผน มีวิธีคิด การพัฒนา kaizenต่างๆ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน

เอส ซี ซี เทค มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ หรือ เทคโนโลยีต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่นหรือไม่

       มีความสนใจเนื่องจากปัจจุบันทั้งลูกค้าหรือเครื่องจักรที่ใช้ผลิตภายในบริษัทส่วนใหญ่ก็ผลิตมาจากประเทศญี่ปุ่น หรือใช้เทคโนโลยีของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นว่าสามารถผลิตสินค้าและควบคุมคุณภาพได้

คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์ทางธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ของประเทศไทยที่ผ่านมา

       การผลิตในประเทศไทยมีการแข่งขันค่อนข้างสูง นอกจากแข่งขันกันเองภายในประเทศ และยังต้องแข่งกับบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทต่างๆได้ใช้ระบบ Global Sourcing ทำให้ต้องมีการแข่งขันกันอย่างมากในเรื่องของต้นทุนการผลิต เนื่องจากมีหลากหลายปัจจัยที่เป็นอุปสรรค เช่น ค่าแรงขั้นต่ำที่สูงขึ้น ภาษีนำเข้า แต่บริษัทในไทยก็จะได้เปรียบในเรื่องเทคนิคการผลิตเพราะมีความชำนาญการ สามารถผลิตงานที่มีความละเอียดสูง และควบคุมคุณภาพได้ดี

เกี่ยวกับสถานการณ์ผลกระทบจากโคโรน่าไวรัสและการรับมือของทาง อส ซี ซี เทค รวมถึงแนวโน้มและโอกาสของอุตสาหกรรมการผลิตหลังจากช่วงสถานการณ์โคโรน่าไวรัสได้คลี่คลาย

       เกือบทุกบริษัทและเกือบทุกอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โคโรน่าไวรัสในครั้งนี้ ในช่วงแรกที่เกิดโรคระบาด ยอดขายของบริษัทหายไป 80-90% เนื่องจากสินค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเดียว ซึ่งก็จะทำให้เราต้องปรับตัว ไม่พึ่งกับอุตสาหกรรมเดียวเท่านั้น และมองหาลู่ทางในการขยายกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น

มีความสนใจงานจับคู่ธุรกิจ, งานแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ, งานแสดงสินค้า ที่มีบริษัทไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมหรือไม่

       ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความใกล้เคียงกันคือเข้าสูงสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งบริษัทก็ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในอุตสาหกรรมด้านนี้ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องมทือแพทย์ หรืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับผู้สูงวัย หากได้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่นในการพัฒนา เทคโนโลยี อุปกรณ์ในด้านนี้ ก็จะเป็นโอกาสที่ดี

สุดท้ายนี้ อยากฝากอะไรถึงผู้อ่านทุกท่าน

       บริษัทของเราให้ความสำคัญกับลูกค้า supplier และพันธมิตรทางธุรกิจ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีการผลิต การ kaizen ต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่จะสร้างโอกาสในการแข่งขันทั้งในเรื่องต้นทุน และควบคุมคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด

ข้อมูลบริษัท

SCC Tech Co., Ltd.

125 Moo 21 Bangplee-Ya, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel: +66-2-346-5110-1
Fax : +66-2-346-5114
Email : sale@scctech.co.th
URL : www.scctech.co.th

บทสัมภาษณ์วันที่ : 7 มกราคม 2020เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดย เปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า