HOME > INTERVIEW > NIHON MAX (Thailand) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการขึ้นรูปแบบ Vacuum forming และการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน

NIHON MAX (Thailand) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการขึ้นรูปแบบ Vacuum forming และการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน


INTERVIEW

NIHON MAX (Thailand) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการขึ้นรูปแบบ Vacuum forming และการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน

เกี่ยวกับ NIHON MAX (THAILAND)

       บริษัท NIHON MAX (THAILAND) CO., LTD. ดำเนินกิจการตั้งแต่ พ.ศ. 2538 รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 27 ปี ซึ่งในช่วงแรกบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ก่อนจะแยกตัวกับบริษัทญี่ปุ่นในภายหลัง โดยการซื้อหุ้นส่วนทั้งหมดเพื่อนำมาบริหารจัดการเอง (ในส่วนของหุ้นส่วนญี่ปุ่นที่ได้แยกตัวออกไป ปัจจุบันชื่อบริษัท Shin Max Systems Co.,ltd. เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นหลัก)

เนื้อหางานของ NIHON MAX (THAILAND)

       บริษัท NIHON MAX (THAILAND) CO., LTD.  ดำเนินกิจการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยแต่เดิมเป็นบรรจุภัณฑ์ใช้สำหรับใส่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันได้ขยายการผลิตไปทางด้านชิ้นส่วนใหญ่ ๆ เช่น Auto part, Heavy part เพื่อซัพพอร์ตลูกค้าทางด้าน Industrial ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างชาติ

       บริษัทฯ รับทำงานแบบครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบแม่พิมพ์จนถึงขั้น production ซึ่งกิจการก็ถือว่าเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้มียอดขายสูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มา

       สาเหตุที่ทำให้ปีนี้ได้ยอดขายสูงที่สุด เนื่องจากประเทศจีนและอเมริกาเกิดการแข่งขันและมีการนโยบายกีดกันด้านเศรษฐกิจกัน  ชิ้นส่วนที่เคยผลิตที่ประเทศจีนจึงต้องเปลี่ยนมาผลิตที่ประเทศไทยแทนส่งผลให้ตลาดเริ่มเติบโตขึ้น และทำทำให้บริษัทฯ ได้ Market share เพิ่มขึ้น

       ซึ่งในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้นหลายเครื่องเพื่อขยายกิจการ และได้เริ่มหาช่องทางการติดต่อกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น หรือพาร์ทเนอร์ต่างชาติที่สามารถร่วมลงทุน และขยายกิจการไปยังต่างประเทศได้

       ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 40 คน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้พนักงานได้เรียนรู้ทางด้านเทคนิค โดยพนักงานของบริษัทฯ จะมีทั้งวิศวกร และ เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางและมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทมาอย่างยาวนานร่วม 20 ปี และด้วยความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความคุ้นเคยของพนักงานกับลูกค้า ก็ทำให้บริษัทมีฐานลูกค้าประจำอยู่เป็นจำนวนมาก

เกี่ยวกับลูกค้าและการตอบรับความต้องการของลูกค้าของ NIHON MAX (THAILAND)

       ในเรื่องของลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนมากลูกค้าของบริษัทจะมาจากการแนะนำกันเอง ทั้งจากทางพาร์ทเนอร์ เช่น BOI หรือแม้แต่ได้รับการแนะนำมาจากลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทฯ อยู่เป็นประจำ

       บริษัทฯ จะไม่ได้เน้นไปที่การหาลูกค้าใหม่ เนื่องจากนโยบายของบริษัทเน้นไปที่การรักษาฐานลูกค้าเก่าให้มั่นคง และการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า เพราะหากกิจการของลูกค้าขยายและเติบโตมากขึ้น บริษัทฯ ก็จะได้งานจากลูกค้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน

       รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบ 100% เพื่อให้ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้ว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพดี 100%

นโยบาย และปรัชญาที่ NIHON MAX (THAILAND) ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจการ

       ปรัชญาของบริษัทฯ คือ Design & Development โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของลูกค้า รวมไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ดีเกินความคาดหวังของลูกค้า และด้วยความชำนาญของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ รู้ความต้องการของลูกค้า ทำให้สามารถพัฒนาสินค้าที่ดีต่อลูกค้าได้ เช่น การลด cost ความเสียหายของลูกค้าให้เป็น 0 ด้วยการใช้แพคเกจจิ้งที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของบริษัทฯ เป็นต้น

       ดังนั้น เพื่อดำเนินการตามปรัชญา Design & Development ทางบริษัทฯ จึงลงทุนทั้งทางด้านบุคลากร ด้านไฮเทค (โปรแกรม) ด้านเครื่องจักร ต่าง ๆ เพื่อให้งานออกมาประสบความสำเร็จ

จุดแข็งและเทคโนโลยีของ NIHON MAX (THAILAND)

       บริษัทฯ ใช้เครื่องจักรของประเทศไต้หวัน จีน และเกาหลีเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการนำเข้าเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากราคาค่อนข้างสูง และการทำงานขึ้นรูปพลาสติกแบบ vacuum forming นั้นคุณภาพของงานที่ออกมา 80% จะขึ้นอยู่กับคุณภาพแม่พิมพ์ ส่วนอีก 20% คือคุณภาพเครื่องจักรและบุคลากร ดังนั้นหากแม่พิมพ์ได้รับการออกแบบมาอย่างดีแล้ว งานก็จะออกมาดีด้วย ซึ่งบริษัทฯ ก็มีทั้งประสบการณ์ทางด้านการออกแบบแม่พิมพ์ และเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ด้วยตนเอง ทำให้มีความเชี่ยวชาญ และมี Know How ที่สามารถลดความเสียหายของชิ้นงานลูกค้าที่ใช้แพคเกจจิ้งของเรา ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ

       ปัจจุบันบริษัทฯ มีวิศวกรด้านการออกแบบ 3 คน และมีผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตแม่พิมพ์อย่างน้อย 30 ปีคุมการผลิต บุคคลกรของบริษัทจึงถือเป็นบุคคลที่มีความชำนาญทางด้านการผลิตอย่างมาก

       ในประเทศไทย บริษัทฯ ที่ทำธุรกิจ vacuum forming มีอยู่ 3 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 คือ มีการ Design มีการทำแม่พิมพ์ (Mold) และมี vacuum

ระดับที่ 2 คือ ไม่มี Design มีการทำแม่พิมพ์ (Mold) และมี vacuum

ระดับที่ 3 คือ ไม่มี​ Design ไม่มีการทำแม่พิมพ์ (Mold) มีแต่ vacuum

       บริษัท NIHON MAX (THAILAND) CO., LTD.  อยู่ในระดับที่ 1 ถือเป็น Top 10 ของประเทศที่มีบริการครบวงจร ด้วยธุรกิจขึ้นรูปแบบ vacuum forming นั้นให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในการผลิตและจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าเป็นหลัก บริษัทฯ ที่มีบริการครบวงจรแบบเราจึงได้เปรียบ ยกตัวอย่างเช่น ในตอนที่มีปัญหาเกิดขึ้น บริษัทฯ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที เนื่องจากสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง ในจุดนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบ และเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ เช่นกัน

       บริษัทมีลูกค้าประมาณ​ 20 รายที่เป็นลูกค้าประจำสั่งงานกับบริษัทฯ ต่อเนื่องเกิน 20 ปีขึ้นไป กล่าวได้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีบริษัทฯ อื่นเข้ามาแข่งขันได้ ลูกค้าประจำของบริษัทส่วนมากจะเป็นบริษัทต่างชาติ แต่ก็มีบริษัทสัญชาติไทยบ้าง ยกตัวอย่างเช่น บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น                 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ NIHON MAX (THAILAND)

       แผนการขยับขยายกิจการของบริษัทฯ จะไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มจำนวนบุคลากร แต่เป็นการเพิ่มจำนวนของเครื่องจักร กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นแทน เพื่อให้บุคลากรที่ทำงานอยู่เดิมสามารถพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

       ภายในบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะใช้งานเครื่องจักรที่เป็นระบบอัตโนมัติ และบริษัทฯ ก็มีการใช้โปรแกรมขั้นสูงสำหรับการออกแบบโดยเฉพาะ กล่าวคือทางบริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนไปทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างมาก

       ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิต เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนเบาะนั่งผู้โดยสารบนเครื่องบิน ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์เพื่อจัดส่งให้กับทางบริษัทฯ ที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเบาะนั่งผู้โดยสารบนเครื่องบินอีกต่อหนึ่ง โดยบริษัท NIHON MAX (THAILAND) CO., LTD. ถือเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตแม่พิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์เบาะนั่งบนเครื่องบินได้

       ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ยังคงเป็นบรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 80% และในส่วนที่เหลือจะมุ่งเน้นขยายขอบเขตของงานไปทางด้าน automotive และเริ่มรับงานชิ้นส่วนขนาดใหญ่มากขึ้นโดยตั้งเป้าไว้ว่าจะมุ่งสู่ตลาดอุปกรณ์บนเครื่องบินในอนาคต

       ทางด้านการส่งออกในปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 20% และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% ภายในปีนี้

       ในอนาคตตั้งเป้าไว้ว่าจะเริ่มทำ Production ชิ้นส่วนอากาศยานเอง โดยการขยายโรงงานเพื่อสร้างการผลิตอุปกรณ์บนเครื่องบินด้วยตนเอง เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดชิ้นส่วนบนอากาศยานในยุโรปภายใน 2 ปี

       การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ต้องมีมาตรฐาน ISO และ AS9001 บริษัทฯ กำลังเตรียมการขอรับการรับรองมาตรฐานทั้งสองนี้ เพื่อดำเนินการทำ Production สายการผลิต Aerospace ในอนาคต

       อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเริ่มพัฒนากิจการไปทีละขั้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแม่พิมพ์ก่อน เนื่องจากแม่พิมพ์ถือเป็นปัจจัยหลักของการผลิต

ความท้าทายต่าง ๆ ในการบริหารงานและดำเนินกิจการ

       บริษัทใช้ระบบ MRT เพื่อบริหารทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อ ฝ่ายขาย การสั่งซื้อวัตถุดิบ การ pre-order การ export เป็นต้น ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานทั้งโรงงาน ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงสามารถควบคุมและเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ขั้นตอนในการทำงานสะดวกและรวดเร็ว สามารถตอบคำถามของลูกค้าได้ทันที หากเป็นลูกค้าประจำ บริษัทฯ ก็จะมี Warehouse สำหรับการทำ stock ให้ลูกค้า

       บริษัทฯ ได้ประสบกับปัญหา COVID-19 เช่นกัน เนื่องจากมีพนักงานบางส่วนที่ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งก็ได้ให้พนักงานดำเนินการรักษาตัวและป้องกันตามมาตรการของภาครัฐ

       ทั้งนี้ สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการติดต่องาน หรือ การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศของบริษัทฯ มากนัก เนื่องจากการดูแล พูดคุยกับลูกค้าต่างประเทศ คุณสุรพล MD ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง

สถานการณ์อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รวมถึงการเติบโตในอนาคตของตลาดในประเทศไทยที่ผ่านมา

       Material เปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์ จากที่เป็นพลาสติกล้วน กลายเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ แต่รูปแบบจะไม่แตกต่างไปจากเดิม เพียงแต่ Material จะกลายเป็น Material ที่สามารถ Reuse/Recycle ได้

       ฉะนั้น การเติบโตยังถือว่ายังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าทางบริษัทฯ จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของวัตถุดิบตัวใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลให้การผลิตทำได้ยากขึ้นในอนาคต

       ทั้งนี้ ปัจจุบัน Material ที่ใช้ภายในบริษัทฯ ทั้งหมดก็ถูกนำไป Reuse ทั้งหมดเช่นกัน โดยบริษัทฯ จะมีพื้นที่เก็บเศษ Material และขายต่อให้กับผู้ที่จะนำไป Recycle เพื่อผลิตงานชิ้นอื่นต่อไป

       ซึ่งในอุตสาหกรรมอาหารก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามข้อกำหนดของภาครัฐเรื่องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถ reuse หรือ ย่อยสลายเองได้ แต่บริษัทฯ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่แน่นอนว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ประกอบการทุกรายที่อยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์ ก่อให้เกิดความเท่าเทียม และส่งผลให้การแข่งขันอยู่ในระดับเดียวกัน บริษัทฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้แต่อย่างใด

การทำงานกับพาร์ทเนอร์หรือลูกค้าชาวต่างชาติ

       อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีบริษัทที่เป็นสัญชาติไทย 100% น้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทต่างชาติที่เข้ามาเปิดกิจการ เช่น ยุโรป หรือ ญี่ปุ่น เป็นหลัก ดังนั้นการติดต่อกับต่างชาติจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งทางบริษัทจะมอบหน้าที่ให้คุณไชยวัฒน์ เป็นผู้ติดต่อกับทางบริษัทญี่ปุ่น และคุณสุรพล เป็นผู้ติดต่อกับทางบริษัทยุโรป บริษัทจึงไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษา ทำให้สามารถรับลูกค้าจากหลายประเทศได้

สุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงผู้อ่านทุกท่าน

       บริษัท NIHON MAX (THAILAND) CO., LTD. ถือเป็นบริษัทไทย หัวใจญี่ปุ่น กล่าวคือถึงจะเป็นบริษัทสัญชาติไทย แต่ก็ทำธุรกิจสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค หรือสไตล์การทำงาน เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มต้นจากการลงมือทำด้วยตนเองของคุณสุรพล ก่อนจะค่อยๆ เติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ และแน่นอนว่าบริษัทย่อมรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกับการทำงานแบบญี่ปุ่นที่คุณภาพจะต้องมาก่อนเสมอ

       ทั้งบริษัทฯ ได้ร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่ง จึงมีความเข้าใจในการทำงานร่วมกับบริษัทญี่ปุ่นเป็นอย่างดี

       สุดท้ายนี้ คุณสุรพลมีความสนใจในด้านธุรกิจ Vacuum forming และเทคโนโลยีขั้นสูงของญี่ปุ่น ดังนั้นหากมีบริษัทญี่ปุ่นแห่งใดต้องการร่วมลงทุนกับบริษัท NIHON MAX (THAILAND) CO., LTD. บริษัทฯ ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลบริษัท

NIHON MAX (Thailand) Co., Ltd.

Address : 84/18-19 Moo 2 Rama 2 Rd., T.Nakhok, A.Muang, Samutsakorn 74000 Thailand.
Tel: (+66) 34-446812-4
Email: marketing@nihonmax.com
URL : https://www.nihonmax.com

บทสัมภาษณ์วันที่ : 25 มกราคม 2022เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดย เปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า