HOME > INTERVIEW > G.I.F. Engineering บริษัทผู้ขยายจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกและโลหะสู่อุตสาหกรรมที่หลากหลาย และการก้าวเข้าสู่ตลาดเครื่องจักรอัตโนมัติ

G.I.F. Engineering บริษัทผู้ขยายจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกและโลหะสู่อุตสาหกรรมที่หลากหลาย และการก้าวเข้าสู่ตลาดเครื่องจักรอัตโนมัติ


INTERVIEW

G.I.F. Engineering บริษัทผู้ขยายจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกและโลหะสู่อุตสาหกรรมที่หลากหลาย และการก้าวเข้าสู่ตลาดเครื่องจักรอัตโนมัติ

G.I.F Engineering ทำอะไร

       GIF engineering Co., Ltd. เป็นบริษัทคนไทย 100% ก่อตั้งเมื่อปี 1992 โดยมีพนักงานเป็นคนไทยทั้งหมด 250 คนโดยประมาณ บริษัทของเราผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทงานปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่นทุกชนิด ทุกขนาด รวมถึงฉีดพลาสติก (Plastic Injection) ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ เรือยนต์ เช่น ประเภทสายเกียร์ สายคันเร่ง อุปกรณ์ประดับยนต์ ป้ายทะเบียน คิ้วบันได ทั้งโลหะและพลาสติก 

จุดแข็งและจุดเด่นของ G.I.F Engineering

       จุดแข็งของเรา คือ ประสบการณ์และความสามารถ ซึ่งธุรกิจของเราสืบทอดมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ 50 ปีมาแล้ว โดยเราผลิตเครื่องจักร เครื่องปั๊ม งานซ่อมบำรุงรักษา ปรับปรุงเครื่องจักรให้เหมาะกับการใช้งาน และเราสามารถออกแบบแม่พิมพ์ได้ทั้งสำหรับชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ ซึ่งงานสามารถจบได้ในที่เดียว ทำให้เราได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

นโยบายที่ G.I.F Engineering  ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจการ

       นโยบายที่เราให้ความสำคัญ คือ การพัฒนาบุคลากร หากบุคลากรไม่แข็งแกร่งและมีความรู้เพียงพอ องค์กรก็จะขับเคลื่อนได้ยาก และเมื่อบุคลากรพัฒนาถึงขีดสุด เขาก็จะกลับพัฒนาองค์กรให้กับเรา นอกจากนี้ก็ยังมีนโบบายการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้ให้ถูกกับงาน ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation Machinery) ทดแทนแรงงาน และปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญเป็นอย่างมากคือการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า คุณภาพและราคาต้องสอดคล้องกัน เป็นกลยุทธ์การแข่งขันซึ่งทำให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไปได้

G.I.F Engineering มีการอบรมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคอย่างไรบ้าง

       การพัฒนาบุคลากร มีโครงการพัฒนาร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชน พนักงานได้รับการส่งไปอบรมภายนอก เช่น สถาบันไทยเยอรมัน (GTI) สมาคมและหลาย ๆ หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม และยังมีการจัดอบรมภายใน เชิญอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญเรื่องแม่พิมพ์ การจัดการระบบต่างๆ มาช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น

อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารและการดำเนินกิจการ

       สำหรับอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจนั้น คือนโยบายภาครัฐไม่ค่อยสนับสนุนการสร้างแบรนด์คนไทย หรือสนับสนุนสินค้าไทยอย่างเต็มที่ มุ่งเน้นไปที่สินค้าจากต่างประเทศ ทั้ง ๆ ที่ที่ไทยก็สามารถผลิตได้ รวมไปถึงการเข้าถึงงบลงทุนและพัฒนา ข้อมูลข่าวสาร ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเข้าถึงได้ยาก ในทางกลับกันผู้ประกอบการขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงได้มากกว่า ทางเราอยากให้ทางภาครัฐแก้ปัญหาตรงนี้

นอกจากประเทศไทยแล้ว มีสำนักงานที่ต่างประเทศหรือไม่ และมีแผนที่จะเปิดกิจการที่ต่างประเทศในอนาคตหรือไม่

       เราไม่มีสาขาในต่างประเทศ แต่เราก็อยากขยายไปต่างประเทศ แต่ปัจจุบันเราไม่มีสินค้าที่มีตราสินค้าของตัวเอง หากมีใครอยากมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรืออยากมาพบปะพูดคุยเราก็พร้อมที่จะพูดคุย หากมีแนวโน้มที่จะร่วมงานกันได้ก็อยากร่วมงานด้วยกัน

G.I.F Engineering ได้มีการทำธุรกิจร่วมกับบริษัทญี่ปุ่นอยู่แล้วหรือไม่

       ทำธุรกิจกับบริษัทในญี่ปุ่นโดยตรงเรายังไม่มี แต่ลูกค้าหลักของเราก็จะเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นร่วมอยู่ด้วย แต่จะเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วน 30% โดยประมาณ

เกี่ยวกับข้อดีและความท้าทายของการทำธุรกิจร่วมกันกับบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น

       หากได้ร่วมธุรกิจกับญี่ปุ่น อะไรจะเป็นปัญหาและอุปสรรค คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการสื่อสาร ญี่ปุ่นอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือไม่ถนัด ทางเราก็ด้วยเช่นกัน อาจทำให้สื่อสารกันได้ไม่ชัดเจนหรือไม่รู้เรื่อง แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น อุปสรรคก็จะแคบลง อีกอย่างก็สามารถใช้ล่ามได้ด้วย ข้อดีของการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นคือ คนญี่ปุ่นมีความแน่นอน มีความซื่อสัตย์ตรงๆ ตรงไป ตรงมา ทำงานด้วยแล้วสบายใจ

มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ หรือ เทคโนโลยีต่าง ๆ หรือการร่วมทำธุรกิจกับบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นหรือไม่

       เทคโนโลยีและ Know How จากประเทศญี่ปุ่น ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่คล้ายคนไทย การปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างง่ายกว่าฝรั่ง ดังนั้นญี่ปุ่นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าที่คนไทยจะร่วมธุรกิจ ถ้าเราจะร่วมธุรกิจก็น่าจะเป็นส่วนของการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และนอกจากนั้นเรายังสามารถเปิดไลน์อะไรก็ได้ แม้แต่ผลิตภัณฑ์อาหาร ฟาร์มผัก ก็สามารถเปิดได้ เราไม่ได้เน้นที่อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเดียว

       ในส่วนของเครื่องจักรของเรา 80-90% เป็นของญี่ปุ่น งานของเราต้องการความน่าเชื่อถือ คุณภาพดี ราคาเหมาะสม เราไม่สามารถลงทุนกับแบรนด์ทางยุโรปที่ต้นทุนสูงได้ ลูกค้าที่มา Visit มีชาวญี่ปุ่น ซึ่งเวลาเขาเห็นเครื่องจักรเราเขาก็ประทับใจ เนื่องจากเราใช้แบรนด์คุณภาพของเขา ก็จะทำให้เกิดความมั่นใจกับสินค้าส่วนใหญ่   

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ของประเทศไทยที่ผ่านมา

       สถานการณ์การผลิตที่ผ่านมาค่อนข้างยากลำบาก อุตสาหกรรมรถยนต์ประสบปัญหายอดขายตกตั้งแต่ปี 2019 การบริโภคลดลง หากผู้ประกอบการไม่ปรับตัวโดยการหาลูกค้าใหม่เพิ่มก็จะประสบปัญหา ซึ่งเรามีประสบการณ์ในการปรับตัวหาลูกค้าใหม่ ๆ เข้ามา ควบคู่ไปกับบริการลูกค้าเก่า พูดคุยกับลูกค้าเก่ามากขึ้น ตอบสนองความต้องการเร็วขึ้น มากขึ้น แม้ลูกค้าเก่าตกลง แต่เราก็ได้ลูกค้าใหม่มาเสริม  

เกี่ยวกับสถานการณ์ผลกระทบจากโคโรน่าไวรัสและการรับมือของทาง G.I.F Engineering

       ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด 19 ยอดขายเราหายไป 80% แต่ในช่วงแรกของการระบาดนั้นเรายังให้พนักงานทำงานเดินหน้าต่อไปอยู่ เพราะคิดว่าสถานการณ์จะกลับเป็นปกติได้เร็ว แต่สถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นอย่างที่อย่างที่คิด ซึ่ง Stock สินค้าที่เรามีอยู่ ณ ปัจจุบัน สามารถทำการส่งมอบให้กับลูกค้าได้ 3-4 เดือน เราจึงจำเป็นต้องลดวันทำงาน ลดคนงาน เพื่อสร้างสมดุลกับความเป็นจริงที่เรากำลังเผชิญ แต่ถึงแม้มันจะเป็นวิกฤตแต่มันก็เป็นโอกาสด้วย เป็นโอกาสที่ทำให้เรามีเวลาหันมาปรับปรุงและพัฒนา เครื่องจักร วิธีทำงานต่างๆ ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้มาก และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เราเชื่อว่าเมื่อผ่านวิกฤตไปแล้ว เราจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม ณ ปัจจุบัน

       สำหรับการลงทุนในอนาคต หลังจากที่สถานการณ์ COVID จบลง กำลังการผลิตมันจะกลับมาสู่จุดเดิม แต่ปริมาณคนงานจะลดลง ซึ่งเราไม่สามารถรับคนให้มาอยู่ในจุดเดิมได้แล้ว เพราะเราสามารถทำงานโดยใช้คนงานน้อยลง ด้วยการเอาเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาแทน

แนวโน้มและโอกาสของอุตสาหกรรมการผลิตหลังจากช่วงสถานการณ์โคโรน่าไวรัสได้คลี่คลาย

       สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ คิดว่าน่าจะไม่ดีไปอีกหลายปี ส่วนที่เราควรดูก็คือ Cash Flow ถ้าบริหารจัดการไม่ดีก็จะกระทบกับบริษัทไปทั้งหมด ต้องรักษาลูกค้าเก่าให้ดี และหาลูกค้าใหม่ได้มากขึ้น เราก็จะอยู่รอดในอุตสาหกรรมนี้ได้ต่อไป

G.I.F Engineering  มีความสนใจในงานจับคู่ธุรกิจ, งานแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ, งานแสดงสินค้า ที่มีบริษัทไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมหรือไม่

       สำหรับฝ่ายการผลิตอื่นๆ นั้นงาน จับคู่ธุรกิจ งานแลกเปลี่ยนธุรกิจ งานแสดงสินค้า งานเชื่อมสัมพันธ์ธุรกิจ เราไปร่วมแทบจะทุกงาน ไม่ใช่เฉพาะในประเทศอย่างเดียว ต่างประเทศก็ไปเป็นประจำ เพราะเป็นโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่ ได้รู้จักคนมากขึ้น ทำให้มีโอกาสเกิดธุรกิจใหม่มากขึ้น

       แต่ในส่วนของ G.I.F. ที่เป็นการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นั้นเนื่องจากเราไม่มีสินค้าเป็นของเราเอง ถ้าเราจะไปรับจ้างผลิตในต่างประเทศยังไม่คุ้มค่า จึงยังไม่มีแผนจะไปออกบูธในต่างประเทศ แต่หากถ้าเรามีสินค้าเป็นของตัวเอง สามารถออกบูธในส่วนของสินค้าพวกนี้ได้ ก็น่าสนใจที่จะเข้าร่วม

      นอกจากนี้เรายังกำลังมองหาเครื่องจักรจากต่างประเทศนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เพราะจากวิกฤติการณ์ COVID ในครั้งนี้ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัว การมีพนักงานที่เยอะถือว่ามีความเสี่ยงสูง ทำให้ต้องนำเครื่องจักรเข้ามาใช้งานเพื่อลดจำนวนพนักงานลง เราจึงมองว่าธุรกิจนี้น่าสนใจและมีโอกาสที่จะดำเนินไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ อยากฝากอะไรถึงผู้อ่านทุกท่าน

       เรามีความมุ่งมั่น ที่จะผลิตชิ้นส่วน ชิ้นงานต่างๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสูงสุด มีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในชุมชนและต่างจังหวัด นำข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงพัฒนา เราไม่คิดว่าเราทำเป็นศูนย์เรียนรู้ หากใครจะมาขอเยี่ยมชมโรงงาน เราก็พร้อมที่จะต้อนรับ เราไม่ปิดกั้น และพร้อมที่แบ่งปัน ส่งวิศวกรของเราไปช่วยกันปรับปรุงพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ ทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ยกระดับผู้ผลิตและอุตสาหกรรมการผลิตของไทย แข่งขันได้ในอนาคต

ข้อมูลบริษัท

G.I.F. Engineering Co., Ltd.

Address:420 Soi Watphaingeon, Chan Road, Bangklo, Bangkoleam, Bangkok, 10120 Thailand
Tel: (+66)2-673-1513-5
Fax: (+66)2-673-1517
Email: bc@gif.co.th
URL : http://www.gif.co.th

บทสัมภาษณ์วันที่ : 27 กรกฎาคม 2020เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดย เปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า