HOME > INTERVIEW > C.C. AUTO PART Co., Ltd. ผู้ผลิตศักยภาพสูงซึ่งเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์

C.C. AUTO PART Co., Ltd. ผู้ผลิตศักยภาพสูงซึ่งเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์


INTERVIEW

C.C. AUTO PART Co., Ltd. ผู้ผลิตศักยภาพสูงซึ่งเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์

เกี่ยวกับ C.C. AUTO PART CO., LTD.

 • ประวัติความเป็นมาของ C.C. AUTO PART

  C.C. Auto part Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1990 โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์Stamping Products ซึ่งในปี ค.ศ. 1997 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ตกต่ำ จึงเริ่มขยายธุรกิจมาทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จเนื่องจากเรามี Know How จากอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นที่มี QC สูงมาก่อน เราเคยได้รับการสอนงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากญี่ปุ่นมาก่อน และหลังจากนั้นเราจึงขยับขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
 • จุดเด่นของบริษัท C.C. AUTO PART

  บริษัทของเราเติบโตเป็นลำดับมาโดยตลอด 33 ปี เราพัฒนาบุคลากรของเราและยังได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น เราเข้าใจกระบวนการทำงานโดยยึดตามแบบ Drawing และสามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ตามกำหนดเวลา นอกจากนี้เราสามารถผลิตแม่พิมพ์ได้ด้วยตนเองซึ่งทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำลง

เกี่ยวกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของ C.C. AUTO PART

 • ธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ของ C.C. AUTO PART

  เราโดดเด่นเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรม โดยเราเริ่มจากการให้บริการ Maintenance อุปกรณ์ Dental Unit ซึ่งเราก็ซ่อมอุปกรณ์เยอะมากจนกระทั่งมีความชำนาญ เราได้เห็นโครงสร้างของอุปกรณ์ Dental Unit หลากหลายแบรนด์ ซึ่งมีความแตกต่างทั้งข้อดีและไม่ดีในแต่ละรุ่น เราเลยนำข้อดีและข้อไม่ดีของ Dental Unit ที่เราเคยเห็นมามาเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองที่มีข้อดีของหลายรุ่นรวมกันในเครื่องเดียว มีคุณภาพสูง และแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น ๆ ออกไป ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเด่นของเราสามารถทำตลาดได้ แต่ยอดขายอาจจะไม่เยอะเพราะลูกค้าจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาล ทั้งนี้เราได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพ ISO13485 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ เราถือได้ว่าเป็นบริษัทไทยบริษัทแรก ๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้

  ปัจจุบันถือได้ว่าเราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ด้านทันตกรรมได้อย่างครอบคลุมเกือบทุกอย่าง นอกจากนี้เรายังรับผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น เตียงนอนผู้ป่วย รถเข็นช่วยเดิน เก้าอี้ Wheel chair ได้อีกด้วย ปัจจุบันเรากำลังผลิตเก่าอี้ Wheel chair จำนวนมากให้กับลูกค้าจากประเทศอังกฤษ
ผลิตภัณฑ์ Dental Devices and Instruments
ผลิตภัณฑ์ Medical tools

ธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของ C.C. AUTO PART

หลังจากที่เราทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านทันตกรรมแล้ว เราได้ขยับขยายธุรกิจมายังอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ซึ่งเริ่มมาจากแนวคิดที่ว่าตอนแรกบริษัทของเราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเราจำเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรเข้ามาใช้งานซึ่งถือว่าต้นทุนสูง และเมื่อจำนวนการสั่งซื้อจากลูกค้ามากขึ้น เราก็ต้องลงเครื่องจักรเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผลิตได้ทันตามคำสั่งซื้อ เราเลยเริ่มผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ภายในบริษัทเองเพื่อลดต้นทุนลง โดยเริ่มจากการผลิตเครื่องเลื่อยสายพาน (Band Saw) ขึ้นมาใช้เอง เนื่องจากในตอนแรกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ภายในบริษัท หน้าตาของตัวเครื่องจึงเน้นฟังก์ชั่นการใช้งาน ไม่ได้เน้นหน้าตาของเครื่อง ซึ่งหลังจากที่เราพัฒนามาเรื่อย ๆ จนมั่นใจว่าคุณภาพใช้งานได้แล้ว เราก็เริ่มได้รับความร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักรในประเทศไทย รวมถึงได้รับความร่วมมือและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้ในทุก ๆ มิติ จนกระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเลื่อยสายพาน (Band Saw) ขึ้นมา ซึ่งถือได้ว่าเราน่าจะเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกที่สามารถผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเลื่อยสายพาน (Band Saw) แบรนด์ของตนเองขึ้นมาได้เป็นบริษัทแรก

ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีราคาที่ถูกกว่าเครื่องจักรนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ลูกค้าของเราซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM นั้นมีความสุข สามารถนำเข้าเครื่องจักรมาใช้งานได้ด้วยต้นทุนที่ถูกลง รวมยังถือว่าเป็นธุรกิจที่สนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้สามารถยืนได้ด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve ของประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ BAND SAW
 • ประสบการณ์การทำงานร่วมกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์จากประเทศญี่ปุ่น

  บริษัทจากประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นลูกค้าที่ดีการทำงานร่วมกันยังถือได้ว่ามีความยั่งยืน แตกต่างจากลูกค้าจากประเทศจีนและตะวันตก ซึ่งในฝั่งนั้นเค้าพร้อมทิ้งเราไปหาผู้ผลิตเจ้าอื่นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่สามารถทำราคาหรือผลิตให้ได้ตามที่ลูกค้าคาดหวัง ในขณะที่ลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นถ้ามีปัญหาอะไรลูกค้าจะเข้ามาพูดคุย ให้คำปรึกษา และหาทางออกร่วมกัน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีให้กัน
  ในส่วนการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์จากประเทศญี่ปุ่นนั้น เรามีบริษัทร่วมทุนกับบริษัทจากญี่ปุ่นจังหวัดชิมาเนะ ในชื่อบริษัท C.C. Kendensha Co., Ltd. ซึ่งทางพาร์ทเนอร์ญี่ปุ่นแม้จะเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่มาก แต่มีนวัตกรรมที่ดีมาก มีการควบคุมคุณภาพที่สูง เราจึงให้ทางฝั่งพาร์ทเนอร์เป็นผู้ควบคุมคุณภาพงานผลิตของบริษัทร่วมทุนของเราเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุด

ความมุ่งหวังเชิงธุรกิจ

 • แนวทางการทำธุรกิจต่อจากนี้ของ C.C. AUTO PART

  ปัจจุบันเรามองหาพาร์ทเนอร์จากประเทศญี่ปุ่นที่สามารถนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมาผลิตในประเทศไทย โดยเราสามารถผลิตให้ได้ เนื่องจากเรามีโรงงาน เครื่องจักรพร้อม แต่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมของตนเองนั้นต้องใช้ต้นทุนและเวลา ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีนวัตกรรม แต่มีปัญหาด้านขาดแรงงานในการผลิต รวมถึงต้นทุนการสร้างโรงงานใหม่นอกประเทศที่ถือได้ว่าสูง เช่นหากบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นมาตั้งโรงงานการผลิตในประเทศไทย กว่าจะ Setup โรงงาน เช่นซื้อที่ดิน ซื้อเครื่องจักร ก็ใช้เวลาหลายปี และกว่าจะดำเนินการผลิตจนได้กำไรคืนต้นทุนได้นั้น ก็ต้องใช้เวลาไปอีกหลายปี 
  ในทางกลับกันถ้าบริษัทญี่ปุ่นที่มีนวัตกรรม มาร่วมมือกับบริษัทของเราที่มีฐานการผลิตที่แข็งแกร่ง บริษัทญี่ปุ่นก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง Setup โรงงานนาน อาจจะใช้เวลาเพียง 1 ปีก็สามารถดำเนินการผลิตสร้างรายได้ได้แล้ว อีกทั้งต้นทุนยังต่ำไม่ต้องซื้อที่ดินในการก่อสร้างโรงงาน ซึ่งเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่าย
  บริษัทของเรายินดีต้อนรับพาร์ทเนอร์จากประเทศญี่ปุ่นทั้งในรูปแบบของตัวแทนจำหน่าย การรับจ้างผลิต และการเปิดบริษัทร่วมทุน ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของแต่ละธุรกิจ
 • ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ C.C. AUTO PART กำลังมองหาจากประเทศญี่ปุ่น

  เครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็ก เนื่องจากเรามีโอกาสได้เห็นชาวบ้านต่างจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นมาการทำเกษตรกรรมที่ใช้พื้นที่เล็กหน้าบ้าน ประมาณ 100 ตรม. ด้วยเครื่องจักรขนาดเล็ก ทำให้เรามองว่าในประเทศไทยยังไม่มีเครื่องจักรขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ดังกล่าว ซึ่งสามารถทำให้เกษตรกรไทยรายเล็กสามารถทำสวนเกษตรขนาดเล็กได้
  นอกจากนี้เรายังมองหาพาร์ทเนอร์ที่มีเทคโนโลยีจักรยานยนต์ไฟฟ้าเช่น มอเตอร์ แบตเตอรี่ แม้เราจะเน้นหาพาร์ทเนอร์อุตสาหกรรมนี้จากประเทศเกาหลีอยู่ แต่หากประเทศญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีดังกล่าว เราก็พร้อมที่จะพูดคุยหาแนวทางทำธุรกิจร่วมกัน
 • สิ่งที่อยากฝากถึงผู้อ่านที่เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น

  บริษัท C.C. Auto parts Co.., Ltd. ของเรามีความพร้อมด้านฐานที่ตั้ง เครื่องจักร บุคลากรมีคุณภาพและความชำนาญงาน อีกทั้งยังสามารถผลิตแม่พิมพ์ได้ด้วยตนเอง เรากำลังมองหาพาร์ทเนอร์จากประเทศญี่ปุ่นที่มีนวัตกรรมที่สนใจทำตลาดในประเทศไทยมาร่วมทำงานด้วยกัน โดยบริษัทฯ สามารถสนับสนุนด้านการฐานการผลิตในประเทศไทยได้ ทำให้พาร์ทเนอร์จากฝั่งประเทศญี่ปุ่นใช้เงินลงทุนในการสร้างฐานการผลิตต่างประเทศน้อยลง สามารถคืนต้นทุนได้อย่างรวดเร็ว ประสบการณ์ที่เคยร่วมทุนสร้างฐานการผลิตกับบริษัทญี่ปุ่นนั้นสามารถเดินสายงานการผลิตได้หลังจากเริ่มต้นตั้งฐานในระยะเวลาเพียง 1 ปี นอกจากนี้เรายังเปิดรับการพูดคุยทางธุรกิจด้านเครื่องจักรทางการเกษตรขนาดเล็กจากประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ข้อมูลบริษัท

C.C.AUTO PART CO., LTD.
วันที่ก่อตั้ง : 3 พ.ค. 1990
ที่อยู่ : 29 Moo8 Saladaeng11 Street, T.Saladaeng A.Bangnampeow Chachoengsao 24000, Thailand
Tel : (+66)33-172-834
FAX : (+66)2-988-2337
Email : admin@ccautopart.co.th
URL : http://www.ccautopart.co.th/เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดย เปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า